Ons dienstverleningsdocument

Welkom bij DGV – Advies ‘nieuwe stijl’.

Het nemen van financiële beslissingen. Wie kent die momenten niet. Vaak niet de gemakkelijkste. Of het nu gaat om een hypotheek, pensioen een financiering of om verzekeringen: het zijn meestal beslissingen voor de lange termijn en met vaak verstrekkende gevolgen. Tel daarbij nog eens het woud aan regels en wetgeving op, vermenigvuldig dit met het overspannen aanbod van financiële adviseurs en producten….en de uitspraak van de bomen en het bos is volledig op haar plaats.

Wat kunt u en mag u van ons verwachten? In hoofdlijn komt dit neer op:

Onafhankelijkheid
Als financieel adviseur ‘leven’ we niet van provisies van maatschappijen, maar werken wij op basis van een transparant uurtarief cq begroting vooraf. Alle te ontvangen afsluitprovisies op de voor u af te sluiten producten komen dan ook 1 op 1 en rechtstreeks in uw portefeuille. We durven dan ook met de grootst mogelijke overtuiging te schrijven dat wij volledig onafhankelijk zijn. Wij zijn er voor u.

Kennis
Adviseurs bij DGV – Advies volgen jaarlijks trainingen en cursussen om het kennisniveau op peil te houden of zelfs te verhogen. We zijn daartoe aangesloten bij diverse instanties, waaronder de Federatie van Financieel Planners (FFP). Een stevig huis kan alleen gebouwd worden op een goede grond.

Eén aanspreekpunt
Bij DGV – Advies krijgt u altijd maar één contactpersoon op alle financiële terreinen. Wij zijn niet van het kastje en de muur.
Geen idee of wij u door middel van een aantal woorden hebben aangesproken. Hoe dan ook. U bent van harte welkom bij DGV – Advies ‘nieuwe stijl’. Onderstaand treft u ons dienstverleningsdocument aan. Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons dan even telefonisch of per mail weten.

DGV Advies: Laat uw financien onze zorg zijn…

Inleiding
Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op onze activiteiten is onder andere de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van toepassing. De Wft eist dat wij u tijdig informeren over de aard van onze dienstverlening die wij u kunnen bieden. En dat sluit perfect aan bij onze wens om u nader kennis met DGV – Advies ‘nieuwe stijl’ te laten maken.

Ons kantoor, onze visie
Van oudsher bestaan wij vanaf begin jaren negentig. Eerst als filiaal van de DGB Adviesgroep, een samenvoeging van portefeuilles van de Vreede assurantiën en de Gier en Biesenbeek, en sinds eind 2004 als zelfstandig kantoor.
Tot onze relaties behoren vooral particulieren in het bezit van een eigen woning. Daar zijn wij namelijk op ons best. Wij adviseren u niet alleen bij het kopen van een eigen woning, maar wij adviseren u ook graag in de toekomst. Denk daarbij aan persoonlijke wijzigingen, zoals bijvoorbeeld samenwonen, trouwen, het krijgen van kinderen, verhuizing, wijziging van werkgever etc. Maar ook bij wetswijzigingen van fiscale of juridische aard kunnen wij u tijdig informeren.
Natuurlijk adviseren wij u niet alleen op het gebied van hypotheken. Wij adviseren u ook graag met betrekking tot pensioen, financieringen en verzekeringen. Wij adviseren u op basis van een persoonlijk financieel plan, rekening houdend, naast uw wensen en doelstellingen, met uw pensioenregeling, huidige verzekeringen en vermogen, zodat alles juist op elkaar is afgestemd. Geen hiaten, geen overlappingen. Wij adviseren dus niet in of hypotheken of pensioenen of financieringen of verzekeringen. Wij adviseren u en begeleiden u graag met het nemen van financiële beslissingen. Vervolgens houden we het persoonlijke financiële plan eens in de drie jaar tegen het licht, zodat uw financiële plan overeen blijft stemmen met uw wensen. Nu en in de toekomst.
DGV – Advies; Deskundigheid & Service op informele wijze.

Wat is onze werkwijze?
Inventariseren, analyseren en informeren, adviseren, bemiddelen en beheren, is hetgeen u van ons mag verwachten.

Allereerst inventariseren wij uw wensen en doelstellingen in een persoonlijk gesprek. Graag ontvangen wij, indien mogelijk, drie dagen voor onze bespreking daartoe een belastingaangifte van het laatste jaar.

Nadat wij ons een beeld hebben gevormd van uw wensen gaan wij de gegevens analyseren. Wij zullen u schriftelijk informeren middels een persoonlijk financieel plan. Hierin vindt u de mogelijkheden van uw wensen en doelstellingen, nu en in de toekomst.
Graag ontvangen wij u op kantoor om tezamen het plan door te spreken. In deze fase zullen wij u adviseren over de mogelijkheden.

Natuurlijk brengen wij ook graag het plan tot leven en bemiddelen wij graag voor u, zodat we kunnen zorg dragen dat het door u gewenste op correcte wijze door bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.
Beheren; om u te kunnen adviseren en te begeleiden bij het nemen van tal van belangrijke financiële beslissingen en u op de hoogte te kunnen houden van wetswijzigingen is een regelmatig contact vereist. Alleen zo kunnen wij uw persoonlijk financieel plan up-to-date houden. Hiertoe hebben wij het DGV Service Abonnement ingevoerd.

Hoe mag u ons betalen?
Van oudsher is het in onze branche gebruikelijk dat wij een provisie ontvangen van de maatschappijen waar wij uw producten onderbrengen. Vreemd eigenlijk; voor het behartigen van uw belangen wordt door ons provisie ontvangen van de maatschappij waar het financiële product wordt ondergebracht? In het financiële product zit dan ook vaak een opslag, waaruit de provisie voldaan kan worden.

Daarom werken wij op declaratie basis. Wij wensen geen provisies van banken of maatschappijen te ontvangen. De opslag in uw financiële product kan hierdoor vervallen en uw financiële product wordt goedkoper, hetzij bij aanschaf van het product, hetzij dat uw maandelijkse lasten zullen afnemen.

Wel wensen wij graag betaald te worden voor onze diensten. Daartoe ontvangt u in een eerste gesprek een indicatie van de uren welke wij denken benodigd te hebben.

Ons uurloon bedraagt € 150,= voor adviseringswerkzaamheden en € 100,= voor bemiddelingswerkzaamheden exclusief eventuele BTW. Eventuele BTW, omdat er geen BTW berekend behoeft te worden indien het advies betrekking heeft tot het aangaan van een hypotheek of pensioen. De declaratie is in dat geval ook fiscaal aftrekbaar.

In een eerste gesprek kunt u aangeven hoe u de declaratie wenst te voldoen. Gemiddeld hebben wij 12 uren benodigd voor een hypotheek advies en 10 uren voor de bemiddeling. U heeft de mogelijkheid dat wij u periodiek (maandelijks) factureren. Ook heeft u de mogelijkheid om bij afname van het product (bijv. het aangaan van uw hypotheek) de declaratie te voldoen.
Helaas is het nog niet mogelijk om bij iedere bank of maatschappij producten te verkrijgen zonder provisie. Indien dat in uw geval van toepassing is zullen wij u dat kenbaar maken en zullen wij de hoogte van de provisie aantonen. De provisie wordt dan verrekend met de declaratie.

Wanneer we spreken over provisie doelen we op afsluitprovisie. Maatschappijen hanteren naast een afsluitprovisie soms ook een doorloopprovisie. Het is een gering maandelijks bedrag welke
DGV – Advies gebruikt om uw gegevens en producten te administreren.

Wij werken niet op declaratie basis bij het bemiddelen in schadeverzekeringen. De bemiddeling van schadeverzekeringen doen wij alleen als service voor onze relaties en werken hiervoor wel op basis van provisie.

DGV Service Abonnement

Wat kunt u verwachten?
Eens in de drie jaar nemen wij contact met u op. Wij vragen dan wederom financiële gegevens bij u op en zullen u vragen naar uw huidige persoonlijke situatie en wensen. Vervolgens ontvangt u van ons een persoonlijk financieel rapport (inkomens- en vermogensscan) om te bezien of uw financiën nog in de lijn zijn met uw wensen en uw persoonlijke omstandigheden. Tevens houden we uw situatie fiscaal en juridisch tegen het licht. Het rapport, met eventuele aanbevelingen, sturen wij u toe. Nadat u het bestudeerd heeft, ontvangen wij u graag op kantoor om het te bespreken en u te helpen met het bereiken van uw (financiële) (levens)doelen.
Indien u na de bespreking van het rapport een uitwerking van advies wenst, om bijvoorbeeld een pensioenhiaat op te lossen, kunt u gebruikmaken van een voordeliger tarief. Voor adviseringswerkzaamheden bedraagt ons uurloon € 135,= en voor bemiddelingswerkzaamheden bedraagt het uurloon € 90,= exclusief eventuele BTW ( bij afname van een financieel product bent u geen BTW verschuldigd). Ook hier geldt weer dat de opslag in bijvoorbeeld uw levensverzekering vervalt en uw maandelijkse lasten lager worden.
Naast een drie jaarlijks adviesrapport en een korting op ons uurloon heeft u nog de volgende voordelen;

– Onbeperkt telefonisch vragen stellen. Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren en ook vaak in de avonduren kunt u ons mobiel bereiken. Mochten wij in bespreking zijn dan trachten we u altijd dezelfde dag terug te bellen;
– Onbeperkt mail contact. Natuurlijk zijn we ook bereikbaar per mail. Door de hoeveelheid mail die wij ontvangen zijn wij niet altijd in staat deze direct te beantwoorden. Wij zullen altijd trachten dezelfde dag uw mail te beantwoorden. Indien we een dag niet op kantoor aanwezig zijn door het bijwonen van cursussen, een congres of seminar zullen wij uw mail pas een dag later kunnen beantwoorden;
– Begeleiding en afhandeling van schade;
– Begeleiding voorlopige teruggave van belastingen en het jaarlijks verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting;
– De digitale ordner. U krijgt een code voor uw eigen internetpagina. Hierin kunt u uw verzekeringen / polisbladen terugvinden, uw hypotheek-, pensioen- of andere financiële plannen, uw belastingaangifte. Geen mappen of schoenendozen meer thuis met een scala aan oude en nieuwe polisbladen.

Uw investering bedraagt € 25,= per maand, inclusief BTW.

Dienstenwijzer
DGV – Advies is gevestigd aan de Beeklaan 389a, 2562 AZ te Den Haag. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 070 – 383 44 54. In geval van calamiteiten kunt u ons buiten kantooruren bereiken op telefoonnummer 06 – 53 19 36 58 of 06 – 53 50 56 80.
DGV – Advies is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12020111.
DGV – Advies heeft een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
– Hypotheken
– Pensioenen
– Levensverzekeringen
– Financieringen
– Schadeverzekeringen
– Spaar- & Betaalrekeningen.
Klachten
Natuurlijk doen wij ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, verzoeken wij u ons dit direct te laten weten. Wij zullen dan ons uiterste best doen uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Indien wij niet gezamenlijk tot een voor u bevredigende oplossingen kunnen komen, dan kunt u terecht bij het onafhankelijke Stichting Klachteninstituut, Postbus 2509 AN Den Haag, 070 – 3338999.
Kifid
Wij zijn aangesloten bij het klachten Instituut Financiële Dienstverlening onder nummer 300.009254.

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben met een bank of een verzekeringsmaatschappij en dat wij vrij zijn om u te adviseren en te laten kiezen voor een financieel product.

Zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van financiële producten die banken en maatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.